Ensikosketukseni henkilöbrändäykseen tapahtui puoli vuotta sitten Polku -yrittäjyysviikolla, jossa Katleena Kortesuo luennoi aiheesta. Esitys sai aikaan palon tutkia aihetta lisää. Lainasin kirjastosta Kortesuon Tee itsestäsi brändi -kirjan, jonka luin toistamiseen akatemian alettua.

Henkilöbrändi on kirjan mukaan: ”Ihminen itse tietyn ryhmän mukaan suoraan kokemana (lukuun ottamatta niitä ominaisuuksia, tavoitteita tai pelkoja, joita ihminen tahallisesti tai tahattomasti piilottaa). Joskus henkilöbrändi-sana viittaa myös suoraan persoonaan itseensä.”

Kortesuon mukaan henkilöbrändin tarkoituksena on erottaa pätevä toimija muista yhtä pätevistä alan toimijoista. Hyvä henkilöbrändi lisää tunnettuutta, josta seuraa asiantuntijamaineen kasvaminen. Nämä molemmat kasvattavat lopulta myyntiä ja parempia työmahdollisuuksia.

Henkilöbrändillä on kirjan mukaan viisi eri vaihetta:

  1. suunnittelu
  2. luominen ja vakiinnuttaminen
  3. uudistamalla säilyttäminen
  4. muuttaminen
  5. päättäminen

Suunnitteluvaiheessa tärkein asia on itsensä tunteminen, vasta sitten voi lähteä rakentamaan vankalla pohjalla olevaa henkilöbrändiä. Itsensä tutkiskelun lomassa olisi hyvä kartoittaa omia heikkouksia, vahvuuksia ja mielenkiinnon kohteita. Suunnitteluvaiheessa kannattaa pohtia myös bisnekseen, strategiaan ja viestintään liittyviä kysymyksiä. Esimerkkikysymyksiä on seuraavanlaisia: Millaista osaamista tai asiantuntemusta myyn? Kuka tai mikä on asiakkaani ja kohderyhmä? Millaista viestintää käytän ja missä kanavoissa viestin? Luomis- ja vakiinnuttamisvaiheessa avainsanoina ovat viestintä ja verkostoituminen.

Henkilöbrändin luominen ei ole asia, jonka hoidamme kerralla pois alta. Kun kehitymme ihmisinä, brändimmekin kehittyy. Muutoksia ovat esimerkiksi tyylin ja ulkonäön muuttuminen, osaamisen kehittyminen ja mielipiteiden muovautuminen. Brändin muuttamista on sen sijaan uran tai aatteitten muuttuminen täysin. Muuttamisvaihe ei ole pakollinen osa brändin kiertokulkua. Kirjassa sivuttiin henkilöbrändin päättämistä lyhyesti. Päättäminen tapahtuu luonnollisesti silloin, kun henkilöbrändi kuolee pois.

Sain kirjasta konkreettisia asioita ja työkaluja, joita aion käyttää tiimioppimisessa ja uusien ideoiden synnyttämisessä. Yksi kokeilemisen arvoinen työkalu on kiertävä ideariihi, jonka toiminta-ajatuksena on hyväksyä kaikki järjettömiltäkin kuulostavat ideat. Tunnistan itsestäni huonon piirteen – olen joskus vastahakoinen joillekin ideoille, jos ne poikkeavat täysin omasta ajatusmaailmastani.

Kiertävä ideariihi menee näin: valitaan mahdollisimman rauhallinen tila, jossa on vapaata seinätilaa. Täytetään seinä tyhjillä fläppipapereilla ja jokaiselle riiheen osallistujalle annetaan muutama erivärinen tussi. Fläpeille kirjoitetaan kysymyksiä aiheeseen liittyen. Esimerkiksi kahvilaa ideoidessa kysymykset voisivat olla seuraavanlaiset: Mitä kahvilassa tarjotaan? Onko kahvilalla jokin tietty teema? Kysymysten kirjaamisen jälkeen osallistujat kirjaavat kysymysten alle hulluimpiakin ideoita. Tässä vaiheessa ei saa kommentoida tai kritisoida kenenkään ehdotuksia. Kun ideat ovat paperilla, voidaan aloittaa ideoiden purkaminen ja karsiminen.

Kirjassa annettiin paljon käytännön vinkkejä oman viestinnän selkeyttämiseen ja kehittämiseen. Poimin 3 vinkkiä, jotka aion viedä käytäntöön:

  1. Puhuessa kannattaa käyttää lauseenvastikkeiden sijaan sivulauseita. Kuulijan on helpompi ymmärtää sivulauseita, koska virke jaksottuu paremmin kokonaisuudeksi.
  2. Tekstilajeja voi ja saa rikkoa. Pienellä twistillä tehty tarjouspyyntö erottautuu edukseen tarjouspyyntöjen harmaasta massasta.
  3. Omia kirjoitus- ja esiintymistaitoja voi parantaa analysoimalla muiden tekstejä ja esiintymisiä. Hyvän esityksen nähdessä kannattaa pohtia mitkä asiat tekivät esityksestä hyvän ja mitä esityksestä voi oppia.

Suosittelen kirjaa kaikille, jotka haluavat uutta näkökulmaa henkilöbrändin luomiseen ja saada työkaluja oman ulosannin kehittämiseen.

Vastaa