1. Kirjoituspäivämäärä: 9.12.2019
2. Kirjapistemäärä: 2
3. Teos: Käsintehty brandi – käsi- ja taideteollisuusyrittäjän käsikirja
4. Kirjan kirjoittajat: Harri Ruohomäki
5. Kategoria/opintojakso: Markkinointiprojekti

Luin kirjan käsintehty brändi, sillä olen tällä hetkellä tutustumassa brändäykseen syvemmin. Vaikka kirja on suunnattu käsityöyrittäjille, koen, että kirjan lukemisesta hyötyvät kaikki brändäämisestä kiinnostuneet. Kirja oli kirjoitettu helposti ymmärrettävään muotoon ja tekstiä elävöitti kiinnostavat case- osiot eri aihealueissa. Kirja oli kirjoitettu vuonna 2000, joten joissain asioissa olisi päivittämisen varaa. Lyhyen silmäilyn jälkeen päätin myös skipata brandit verkoissa: tietoteknologia ja e -kaupankäynti -osion kokonaan.

Käsi- ja taideteollisuusyritysten heikkoja kohtia yrityksen kehittymisen kannalta ovat useimmiten työskentely yksin tai pienissä tiimeissä. Yrittävät keskittyvät yleensä liikaa ainoastaan tuotteeseen unohtamalla yrityksen kehittämisen ja tuotteiden jatkojalostamisen. Toinen heikkous on puuttuvat resurssit palkata ulkopuolisia asiantuntijoita esimerkiksi brändäykseen.

Brändin luomisen onnistumiseen vaikuttavat eniten systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja kokonaisvaltaisuus. Systemaattisuus tarkoittaa sitä, että yrityksen kaikki viestintä olisi yhtenäistä, eikä sotisi keskenään. Sama brändi ei myöskään voi olla eri näköinen ja oloinen eri kohderyhmille, vaikka näiden tiedettäisiin arvostavan eri asioita. Brändin rakentaminen on pitkäjänteistä puuhaa ja rakentaminen tapahtuu kerroksellisesti. Yleensä brändin olisi hyvä perustua yrityksen pitkän tähtäimen tavoitteisiin. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa, että kaikki brändi on monialaisesti yhdenmukainen. Yhdenmukainen visuaalisuus näkyy kaikkialla alkaen tuotteiden muotoilusta ja niiden pakkauksista jatkuen verkkosivuihin.

Aina yritykselle ei tarvitse luoda omaa brändiä ja yrittäjän henkilöbrändi on luonut yrityksellekin valmiin brändin. Henkilökohtaisesti pidän käsi- ja taideteollisuusyrittäjien henkilöbrändejä vahvempina, kuin yritykselle rakennettuja brändejä. Uskon, että sosiaalinen media on suurimpana vaikuttajana tähän asiaan. Instagramista pääsee katsomaan hyvinkin läheltä taiteilijoiden tekemisiä ja siinä pääsee luomaan tuotteisiin henkilökohtaisemman suhteen kuin esimerkiksi yritystilejä seuraamalla. Uskon, että henkilöbrändien merkitys muillakin aloilla tulee lisääntymään entisestään mm. lisääntyvän kevytyrittäjyyden myötä, jossa työtä markkinoidaan usein oman henkilöbrändin kautta.