The Word’s Fittest Book

Mitä on fitness? Kuinka se määritellään ja mitä se kellekin tarkoittaa?Tähän päivään saakka mikään taho ei ole osannut määritellä fitness- sanan tarkoitusta, eikä sille ole olemassa yhtä, kiveenhakattua määritelmää. Ylipäänsä asioiden määrittäminen jollain tarkoituksella usein rajaa sille tietynlaiset raamit, eikä raamien ulkopuoliselle toiminnalle ole enää perusteita ja niitä helposti paheksutaan tästä syystä. Fitness on todella kompleksi käsite, eikä sitä tästä syystä tulisi rajoittaa millään tapaa, eikä määrittelyssä ole muuta kuin haittaa. Silti, fitness- käsitettä käytetään valtavasti kaupallisessa mielessä: Toimimalla tällä tavalla, kehität omaa ”fitnestäsi”! Onko tämä kuitenkaan huono asia?

Ei enää koskaan yksin

Kuulun itse Y-akatemian pilottiryhmään, joten kirjassa läpikäytyihin tuntemuksiin ja kokemuksiin oli helppo samaistua. Tiimioppiminen poikkeaa niin paljon niistä tavoista, joihin olemme peruskoulutuksessa tottuneet, että on ihan luontevaa, jos uusien käytäntöjen ja itseohjautuvuuden oppiminen tuntuu aluksi hankalalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tiimimme tuntui koko ajan hakevan varmistusta sille, mikä on sallittua ja mikä olisi niin sanotusti oikea tapa toimia, kun akatemialla ei ollut vanhempaa ryhmää näyttämässä mallia tai jakamassa ajatuksia. Toisaalta ensimmäisenä ryhmänä toimiminen on antanut meille vapauden tehdä asiat omalla tyylillämme ja olla luomassa aivan uutta kulttuuria Y-akatemialle.