Unelmahommissa

Nykypäivänä on yhä yleisempää kouluttautua useaan eri ammattiin, työskennellä sekaisin eri alojen tehtävissä ja vaihtaa työpaikkaa usein. Pyristelemme koko ajan enemmän irti ”kasista neljään”- töistä ja päivämme ovat työ- ja vapaa-ajan sekametelisoppaa. Työtä ei nähdä niinkään erillisenä osana omasta identiteetistä, vaan sen halutaan olevan merkityksellistä ja kokea olennaisena osana minuutta. On ollut ilahduttavaa lukea tutkimuksista, joiden mukaan erityisesti milleniaalit asettavat työn mieluisuuden ja työpaikan ilmapiirin palkkaa tärkeämmäksi tekijäksi työpaikkaa valitessa

Selviytymisopas: maailma muuttuu, näin jäät henkiin

Lähitulevaisuudessa elämämme tulee muuttumaan huimasti ja tässä teoksessa pohditaan, kuinka varautua näihin muutoksiin ja selvitä niistä hengissä. Asiaa käsitellään hyvin monelta kantilta ja läpi käydään niin internet, populismi, seksi, robotisaatio, aineeton omaisuus, ruuan tulevaisuus kuin suomalaisuus.

Matkanopas

Kirjan on kirjoittanut kaksi kansainvälisesti toimivaa liikemiestä, jotka kertovat omien kansainvälistymistarinoidensa lisäksi muiden maailmalla menestyneiden suomalaisten mietteitä maailmalla toimimisesta ja kuinka suomalaiset pääsisivät helpommin mukaan kansainväliseen liiketoimintaan.