Ei enää koskaan yksin

Kuulun itse Y-akatemian pilottiryhmään, joten kirjassa läpikäytyihin tuntemuksiin ja kokemuksiin oli helppo samaistua. Tiimioppiminen poikkeaa niin paljon niistä tavoista, joihin olemme peruskoulutuksessa tottuneet, että on ihan luontevaa, jos uusien käytäntöjen ja itseohjautuvuuden oppiminen tuntuu aluksi hankalalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tiimimme tuntui koko ajan hakevan varmistusta sille, mikä on sallittua ja mikä olisi niin sanotusti oikea tapa toimia, kun akatemialla ei ollut vanhempaa ryhmää näyttämässä mallia tai jakamassa ajatuksia. Toisaalta ensimmäisenä ryhmänä toimiminen on antanut meille vapauden tehdä asiat omalla tyylillämme ja olla luomassa aivan uutta kulttuuria Y-akatemialle.

Unelmahommissa

Nykypäivänä on yhä yleisempää kouluttautua useaan eri ammattiin, työskennellä sekaisin eri alojen tehtävissä ja vaihtaa työpaikkaa usein. Pyristelemme koko ajan enemmän irti ”kasista neljään”- töistä ja päivämme ovat työ- ja vapaa-ajan sekametelisoppaa. Työtä ei nähdä niinkään erillisenä osana omasta identiteetistä, vaan sen halutaan olevan merkityksellistä ja kokea olennaisena osana minuutta. On ollut ilahduttavaa lukea tutkimuksista, joiden mukaan erityisesti milleniaalit asettavat työn mieluisuuden ja työpaikan ilmapiirin palkkaa tärkeämmäksi tekijäksi työpaikkaa valitessa

Selviytymisopas: maailma muuttuu, näin jäät henkiin

Lähitulevaisuudessa elämämme tulee muuttumaan huimasti ja tässä teoksessa pohditaan, kuinka varautua näihin muutoksiin ja selvitä niistä hengissä. Asiaa käsitellään hyvin monelta kantilta ja läpi käydään niin internet, populismi, seksi, robotisaatio, aineeton omaisuus, ruuan tulevaisuus kuin suomalaisuus.

Matkanopas

Kirjan on kirjoittanut kaksi kansainvälisesti toimivaa liikemiestä, jotka kertovat omien kansainvälistymistarinoidensa lisäksi muiden maailmalla menestyneiden suomalaisten mietteitä maailmalla toimimisesta ja kuinka suomalaiset pääsisivät helpommin mukaan kansainväliseen liiketoimintaan.

Tiimityön edut, haasteet ja mahdollisuudet

Jari Salmisen teos Onnistu tiimityössä oli mielestäni erinomainen esimerkki siitä, kuinka kirjallisuus voi avata silmiä asialle, johon kuvittelee päässeensä jo jonkin verran sisälle kokemuksen kautta. Vaikka ensimmäinen vuosi akatemiaopintoja tulee pian täyteen ja tiimityö on tullut jo jonkun verran tutuksi käytännön myötä, koin lukiessani monta ahaa-elämystä ja yhdistin Salmisen esittämät esimerkit suoraan meidän tiimimme sisällä … Read More

Minuutissa muutokseen

Kirjan tarkoituksena on saada lukija kokemaan, ettei halutun muutoksen eteen välttämättä tarvitse nähdä hirveästi vaivaa vaan sen voi saada aikaan nopeasti pieniä muutoksia tekemällä.

Työpaikkana tiimi

Kirja koostuu erilaisista esimerkkitapauksista, joissa on siirrytty perinteisestä esimies-työntekijä asetelmasta tiimityöskentelyyn. Huusko pohtii muun muassa sitä, kuinka vastuut jaetaan tiimityöskentelijöiksi siirryttäessä – kun aikaisemmin työnjohdolle kuuluneet tehtävät jakautuvat tiimityöntekijöiden kesken, tulee kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että kaikki vastuut tulee varmasti jaettua, eikä mikään asia jää sen kuuluisan ”jonkun” hoidettavaksi.