Tarinan voima

Vaikka tarinat herättävätkin paljon tunteita ja ne nähdään usein vapaa-aikaan liittyvänä hupina, ovat ne viihteellisyytensä lisäksi erinomainen keino opettamiseen ja tiedon siirtämiseen. Tarinoilla ei välttämättä lisätä tiedon määrää, mutta niiden avulla voidaan nivoa monimutkaisiakin kokonaisuuksia helposti ymmärrettäviksi, merkityksellisyyttä lisääviksi ja toimintaa ohjaaviksi kiteytyksiksi.

Tunnelmamuotoilu

Miten määritellään hyvä tunnelma? Omassa kodissa se saattaa tarkoittaa oman persoonan näkymistä ja lämmintä vastaanottoa, mutta miten hyvää tunnelmaa saadaan rakennettua toimistoihin tai muihin liiketiloihin, joissa työskentelee kymmenittäin erilaisia persoonia omine mieltymyksineen? Tunnelmamuotoilusta saattaa olla apua näissä tilanteissa.

Sopeutumattomat – tee intohimostasi tai osaamisestasi menestystarina

Reilun vuoden aikana olen todella päässyt kokemaan, millaista vuoristorataa yrittäjän pään sisällä voi olla vain yhden päivän aikana. Aamun ja illan välillä saatetaan käydä läpi kaikki tunneskaalat maailmanvalloittajasta täyteen nollaan, joskus useampia kertoja vuorokauden aikana. Toisaalta tämä on juuri se tekemisen suola.

Nalle Puh ja ongelmanratkaisun taito

Nalle Puh ja kumppanit pohtivat ongelman tunnistamista, analysoimista ja ratkaisemista käytännössä ja käyvät omien seikkailujensa avulla läpi ongelmanratkaisumenetelmän nimeltään RATKO. Samaa menetelmää voi soveltaa esimerkiksi projektin, tiimin tai vaikka itsensä johtamisen pulmiin.

Mitä Suomi on?

Matkailualan ammattilaisen tulee tuntea myös oma maansa ja kulttuurinsa, joten poimin kirjastosta useamman Suomi-aiheisen kirjan luettavaksi. Näissä teoksissa ei käsitelty Suomen historiaa tai maantieteellisiä nähtävyyksiä, vaan tutkailtiin enemmänkin suomalaisuutta luonteenpiirteenä – mitä suomalaisuus tarkoittaa, millaisia ominaisuuksia meillä on ja mitkä tekijät ovat mahdollisesti vaikuttaneet näiden ominaisuuksien syntymiseen.

Tee itsestäsi mestariajattelija

Kirjassa on oivaa informaatiota ja työkaluja niille, jotka haluavat ymmärtää hieman paremmin mielensä toimintaa ja ihmisen ajatuksen juoksua. Tieteellisen tekstin ja lukuisien esimerkkien lisäksi siinä esitellään lukuisia työkaluja, joita hyödyntämällä voi parantaa muistamistaan, tekemistään ja kehittää tiimin toimintaa. Hyödyllinen kirja kaikille, joilla on ajatuksia!

Ei enää koskaan yksin

Kuulun itse Y-akatemian pilottiryhmään, joten kirjassa läpikäytyihin tuntemuksiin ja kokemuksiin oli helppo samaistua. Tiimioppiminen poikkeaa niin paljon niistä tavoista, joihin olemme peruskoulutuksessa tottuneet, että on ihan luontevaa, jos uusien käytäntöjen ja itseohjautuvuuden oppiminen tuntuu aluksi hankalalta. Ensimmäisen puolen vuoden aikana tiimimme tuntui koko ajan hakevan varmistusta sille, mikä on sallittua ja mikä olisi niin sanotusti oikea tapa toimia, kun akatemialla ei ollut vanhempaa ryhmää näyttämässä mallia tai jakamassa ajatuksia. Toisaalta ensimmäisenä ryhmänä toimiminen on antanut meille vapauden tehdä asiat omalla tyylillämme ja olla luomassa aivan uutta kulttuuria Y-akatemialle.

Unelmahommissa

Nykypäivänä on yhä yleisempää kouluttautua useaan eri ammattiin, työskennellä sekaisin eri alojen tehtävissä ja vaihtaa työpaikkaa usein. Pyristelemme koko ajan enemmän irti ”kasista neljään”- töistä ja päivämme ovat työ- ja vapaa-ajan sekametelisoppaa. Työtä ei nähdä niinkään erillisenä osana omasta identiteetistä, vaan sen halutaan olevan merkityksellistä ja kokea olennaisena osana minuutta. On ollut ilahduttavaa lukea tutkimuksista, joiden mukaan erityisesti milleniaalit asettavat työn mieluisuuden ja työpaikan ilmapiirin palkkaa tärkeämmäksi tekijäksi työpaikkaa valitessa

Selviytymisopas: maailma muuttuu, näin jäät henkiin

Lähitulevaisuudessa elämämme tulee muuttumaan huimasti ja tässä teoksessa pohditaan, kuinka varautua näihin muutoksiin ja selvitä niistä hengissä. Asiaa käsitellään hyvin monelta kantilta ja läpi käydään niin internet, populismi, seksi, robotisaatio, aineeton omaisuus, ruuan tulevaisuus kuin suomalaisuus.

Matkanopas

Kirjan on kirjoittanut kaksi kansainvälisesti toimivaa liikemiestä, jotka kertovat omien kansainvälistymistarinoidensa lisäksi muiden maailmalla menestyneiden suomalaisten mietteitä maailmalla toimimisesta ja kuinka suomalaiset pääsisivät helpommin mukaan kansainväliseen liiketoimintaan.